Saada päring
Juriidiline aadress:
Mõtuse 36 Tallinn, Eesti
Saada kiri:
marko@marostar.ee
Helista:
+ 372 5046281

Võta ühendust

TechnUm

Projekti detailid

Puiduhake.com OÜ kodulehe avaleht

Puiduhake.com OÜ

Puiduhake.com OÜ on 100% Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Toodab hakkepuitu ehk puiduhaket. Teostab raietöid, võsalõikust, metsamaterjali väljaveoteenust, pinnasetöid, ohtlike puude langetamist, okste ja kändude äravedu. Lisaks pakuvad transportteenust ja müüvad mulda ning multsi.

Puiduhake.com OÜ