Puiduhake.com OÜ on 100% Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Toodab hakkepuitu ehk puiduhaket. Teostab raietöid, võsalõikust, metsamaterjali väljaveoteenust, pinnasetöid, ohtlike puude langetamist, okste ja kändude äravedu. Lisaks pakuvad transportteenust ja müüvad mulda ning multsi.